#เกษตรจันท์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก. ภายใต้หัวข้อ “รู้ทันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในไม้ผล รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวน” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็น Growth Mind Set & Anti Fragile การปรับความคิดรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ภายใต้หัวข้อ รู้ทันโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในไม้ผล รับมือสภาพอากาศที่แปรปรวน และการจัดการแมลงศัตรูพืชในไม้ผล พัฒนาสู่ต้นแบบเกษตรปลอดภัย โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร. ธิติ ทองคำงาม และอาจารย์สุกฤตา อนุตระกูลชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมอุปกรณ์การประกอบการบรรยายนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รวมถึงวิธีการจัดการในสวนของตนเองกับวิทยากรและเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรมรายอื่นๆ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ราย ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *