รายชื่อสวนผลไม้ที่จำหน่ายผลผลิตคุณภาพดี จังหวัดจันทบุรี
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ชื่อสวน
สวนทองใบ จำหน่ายมังคุดคุณภาพ
ชื่อเจ้าของสวน คุณจารุวรรณ ทองใบ
ที่ตั้ง 37 ม.6 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 08-9939-4306
web -
ประเภทผลไม้ที่จำหน่าย มังคุด
   
ชื่อสวน
สวนพ่อรวย "กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแฮง"
ชื่อเจ้าของสวน คุณปัฐยาวดี แจงเชื้อ
ที่ตั้ง 31/3 ซอย 3 บ้านทุ่งจันดำ ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ 22210
เบอร์โทรศัพท์ 08-1295-3149
web/email patayawadee@hotmail.com
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ทุเรียน เงาะ (พันธุ์โรงเรียน และพันธุ์สีชมพู) มังคุด ลองกอง ผักพื้นบ้าน่
ลักษณะเด่นของสวน สวนเกษตรอินทรีย์
   
ชื่อสวน
สวนนวลทองจันทร์
ชื่อเจ้าของสวน คุณสุเทพ นพพันธ์
ที่ตั้ง ม.1 ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 08-1865-3552
web/email  
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ทุเรียนคุณภาพ
ลักษณะเด่นของสวน แหล่งผลิตทุเรียนพันธุ์่นวลทองจันทร์
   
   
ชื่อสวน
สวนเจริญชัย
ชื่อเจ้าของสวน คุณเจริญชัย ศิริไสยาสน์
ที่ตั้ง 15 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
เบอร์โทรศัพท์ 08-1377-3558
web/email  
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
ลักษณะเด่นของสวน เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
กิจกรรมอื่นๆ มีบริการเปิดสวนชิมอิ่มอร่อย
   
ชื่อสวน
สวนเกษตรอินทรีย์
ชื่อเจ้าของสวน คุณทองใส สมศรี
ที่ตั้ง 37 ม.3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 08-3837-1370
web/email  
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลักษณะเด่นของสวน เป็นสวนเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมอื่นๆ  
 
ชื่อสวน
บ้านสวนลุงฉลวย
ชื่อเจ้าของสวน คุณฉลวย จันทแสง
ที่ตั้ง บ้านสองห้อง ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 08-7165-0063, 08-7058-7173
web/email www.bansuanlungchaluay.com
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ทุเรียนคุณภาพ
ลักษณะเด่นของสวน  
กิจกรรมอื่นๆ มีบริการโฮมเสตย์
 
ชื่อสวน
สวนครูแดง
ชื่อเจ้าของสวน คุณธีรเชษฐ์ บำรุงรักษ์
ที่ตั้ง 2/2 ม.6 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
เบอร์โทรศัพท์ 08-7131-8022
web/email  
ประเภทของผลไม้ที่จำหน่าย ลองกองคุณภาพ
ลักษณะเด่นของสวน  
กิจกรรมอื่นๆ  
 
ข้อมูลโดยงานสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

 
 
last update 21-may-13