คลัสเตอร์ "มังคุด" จังหวัดจันทบุรี
   
   

 

การดำเนินงานโครงการ
  สรุปการสัมมนา ( คลัสเตอร์ )ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มิถุนายน 2550)
  สรุปการสัมมนา (คลัสเตอร์ ) ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 กรกฎาคม 2550)
  สรุปการสัมมนา (คลัสเตอร์ ) ครั้งที่ 3
  สรุปการสัมมนา ( คลัสเตอร์ ) ครั้งที่ 4
  สรุปการสัมมนา ( คลัสเตอร์ ) ครั้งที่ 5
  สรุปการสัมมนา ( เครือข่าย ) ครั้งที่ 6
  สรุปการสัมมนา ( เครือข่าย ) ครั้งที่ 7
       
 


last update 9-mar-11