5 อันดับแรก ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

 (The World's Happiest Countries)


       ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เว
สวีเดน และ เนเธอร์แลนด์
ทั้งหมดอยู่กลุ่มประเทศจากภูมิภาคเดียวกัน และ
ที่สำคัญคือเป็นกลุ่มประเทศ ที่มีความมั่งคั่งอย่างที่สุดด้วย

     จากผลสำรวจพบว่าพวกเขามีประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันที่เป็นความสุข
มีความสงบ รู้สึกอิสระ ไม่มีเรื่องทุกข์ยากในจิตใจ และสุดท้ายคือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวต่างๆ ด้วยปัญญา

     ในขณะที่ คอสตาริกา ได้รับเลือกมาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก อันดับ 6 และเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในทวีปอเมริกา คอสตาริการเอาชนะได้กระทั่งประเทศ
ที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐเอมริกา ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า เครือข่ายทางสังคมในประเทศ
คอสตาริกามีความสัมพันธ์กันที่เหนียวแน่นเข้มแข็งมาก ส่งผลให้บุคคลรู้สึกมีความสุข
กับที่สิ่งเขาเป็นอยู่โดยที่เรื่องของฐานะทางการเงิน ไม่มีผลอะไรกับความสุขในชีวิต
ของพวกเขา ความสัมพันธ์ของผู้คน ในประเทศคอสตาริกาเป็นสิ่งที่มีค่าและถือ
เป็นความ มั่งคั่งของประเทศนี้ ผู้คนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ ดีต่อกันยิ่งๆขึ้นไป
ชาวคอสตาริกา ใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วยความรู้สึกนึกคิดที่มองโลกในแง่ดี และนี่จึงเป็นเหตุผลที่คอสตาริกาได้รับเลือกให้เป็นประเทศ ที่มีความสุขที่สุดในโลก
ในอันดับต้นๆ.


ที่มา : http://travel.yahoo.com/p-interests-35010143

 
เดนมาร์ก
 

 


ข่าว: งานสารสนเทศ

 

last update 24-jul-12