เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน) นอกฤดูเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


 
     
 
     
     
     
     ภาพ/ข่าวโดย : งานสารสนเทศ