สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1196 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3932-2158,0-39322180
โทรสาร : 0-3932-2158
อีเมล์ : chanthaburi@doae.go.th

       
     
     
     
 
เกษตรจังหวัด    
    สาธารณสุขจังหวัด    
       
       
       
  รงเรียนอนุบาล    
 
   
  พาณิชย์จังหวัด    
     
 
โรงแรม
     
       
 
   
โรงพยาบาล  
ศาลากลาง
   
       
       
5-jan-07