สถานการณ์เก็บเกี่ยว ราคา ณ จุดรับซื้อ แผนปฏิบัติการ คณะทำงาน
แสดงจุดรับซื้อในพื้นที่
11
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์พบเห็นการตัดทุเรียนอ่อน หรือต้องการแจ้งข่าวสาร ติดต่อได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
039-312755 หรือ ศูนย์ war room
โทร.039-321158

 
 
 
สถานการณ์การผลิตราคาผลผลิต

1
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-322180 ต่อ 20 - 21  โทรสาร 39-322180 ต่อ 25

------------------------------------------------------------------------