ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1196 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3932-2158,0-39322180
โทรสาร : 0-3932-2158
อีเมล์ : chanthaburi@doae.go.th