สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2566