#เกษตรจันท์ ร่วมรับพันธุ์กล้าไม้ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการที่ดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลฯนี้ โดยจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าหมายและการปลูกป่าทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 72 ล้านต้น โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการรับจัดหาพันธุ์กล้าไม้และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มบุคคล ถือเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *