#เกษตรจันท์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี ร่วมถอดบทเรียนการบริหารจัดการแปลงใหญ่ดีเด่น ผ่านเวทีเสวนาจากกลุ่มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ แปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ จังหวัดจันทบุรี บุคคลเป้าหมายได้แก่ ผู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565-2567  ณ โรงแรมสอยดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เข้าใจประเด็นการพัฒนาและการขับเคลื่อนงาน ผ่านกลุ่มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สร้างเครือข่ายแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ของตนเอง สามารถจัดทำแผนการพัฒนาและแผนการติดตามงานของแปลงใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาถอดบทเรียนการบริหารจัดการแปลงใหญ่ดีเด่น จากนางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  แปลงใหญ่ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ปี 2566 นางสาวดวงพร เวชสิทธิ์ รองประธานแปลงใหญ่มังคุด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ และนายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ ฝ่ายการตลาดแปลงใหญ่มังคุด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี หรือ แปลงใหญ่มังคุด KMK แปลงใหญ่ดีเด่น รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ปี 2561 และรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประเภทรวมใจแก้จน ปี 2565

เวทีเสวนานี้ถอดบทเรียนฯ ในวันนี้เป็นการพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้ผู้ฟังมีแนวคิดในการบริหารจัดการกลุ่มได้เข้าใจประเด็นการพัฒนาและการขับเคลื่อนงาน ผ่านกลุ่มต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สร้างเครือข่ายแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผลการจัดสัมมนาในวันนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ โดยต่างมีความเห็นตรงกันว่าแปลงใหญ่จะเป็นแนวทางที่ทำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเรามีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *