#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวณัฐกาญจน์ ศรีทิพย์ เกษตรอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชน ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวต้อนรับ ณ รสมือจันท์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ สาขา 2) หมู่ที่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยนางวัลลี ใจเย็น ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ เป็นผู้นำเสนอผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา การตอบข้อซักถามของสมาชิก การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นและสถานที่ผลิตของกลุ่มอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ เริ่มจากกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำมาเพิ่มมูลค่า ได้ประชุมปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันกับสมาชิกในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จากการดำเนินงานทำให้ชุมชนมีรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมกับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นำเอาผลผลิตเอกลักษณ์ของเมืองจันท์มาใส่ในผลิตภัณฑ์ด้วย มีผลิตภัณฑ์เด่นที่สร้างชื่อเสียง คือ ต้มยำโป๊ะแตก ปูอบโอ่ง ปลาอบกระวาน เส้นจันท์ผัดปูอบกรอบ ผัดไทยกุ้งกรอบ สามารถนำไปเป็นของขวัญสู่ผู้บริโภคได้ ปัจจุบันได้ยกระดับก่อตั้งเป็น บริษัท รสมือจันท์ จำกัด ท้องถิ่น ภายใต้หลักคิดในการดำเนินกิจการที่ว่า “การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น” ไม่เพียงเท่านี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกอยู่เป็นประจำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนา 3 ด้านสอดคล้อง BCG Model ตลอดกระบวนการผลิต

จากความละเอียดอ่อนและความตั้งใจผลิตทุกขั้นตอน การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ชนิด และยอดสั่งซื้อและจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี จนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสถานที่ศึกษาดูงานให้ผู้ที่สนใจตลอดทั้งปี นับเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *