#เกษตรจันท์ ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง รับฟังสถานการณ์การผลิตไม้ผลจากเกษตรกร และติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงานสถานการณ์การปลูกทุเรียนของภาคตะวันออกปี 2567 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีมาตรการป้องกันควบคุมคุณภาพ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ในส่วนของการจัดการช่วงต้นทาง มีมาตรการตรวจก่อนตัดเพื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ซึ่งเกษตรกรจะนำผลทุเรียนตัวอย่างมารับบริการที่จุดบริการตรวจก่อนตัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและจุดให้บริการอื่นที่กำหนด เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามแต่ละสายพันธุ์ เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองเพื่อให้เกษตรกรนำไปแนบกับสำเนาใบรับรอง GAP และได้แนะนำให้เกษตรกรสลักด้านหลังสำเนาไว้ทุกครั้งว่าผลผลิตนั้นนำไปส่งที่ไหนอย่างไร เพื่อส่งไปยังแหล่งรวบรวมรับซื้อได้สอบทานที่รับและให้กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบกำกับ

นายสุเทพ นพพันธ์ เจ้าของสวนทุเรียนนวลทองจันท์ กล่าวว่า ทุเรียนสายพันธุ์นวลทองจันทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สายพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดจันทบุรี โดยได้ให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช (GAP) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจนเกิดการสั่งซ้ำและบอกต่อ ทำให้ทุเรียนนวลทองจันท์เป็นที่รู้จักและติดตลาด โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากตราสินค้าและสัญลักษณ์ GI ที่ติดอยู่ข้างกล่อง นอกจากนี้การบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถต้านทาน แก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย นับเป็นส่วนที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียน รวมไปถึงเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาด้านทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกทุเรียน

ในช่วงเวลาถัดมา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพ ณ บริษัท ดราก้อน เฟรช ฟรุท จำกัด และ บริษัท เกาฟง จำกัด เพื่อชมกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ การแปรรูปทุเรียน และผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ ด้านการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน ด้านของการขนส่งโลจิสติกส์ การบูรณาการทำ One Stop Service ที่ด่านชายแดนเพื่อให้การขนส่งออกเป็นไปได้ด้วยดี การส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้คนมารับประทานทุเรียนและท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ในด้านปัญหาด้านแรงงานขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและส่งต่อโมเดลการบริหารจัดการนี้ไปยังพื้นที่ปลูกทุเรียนในเขตภาคใต้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *