#เกษตรจันท์ ร่วมการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ณ จังหวัดจันทบุรี” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นางศิริรัตน์ สมนึก เกษตรอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ณ จังหวัดจันทบุรี” โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำคณะในการลงพื้นที่ ร่วมด้วยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนรินรดี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ จำกัด (ไทยเอไอ) โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกทุเรียนออกจากพืชชนิดต่างๆ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนเชิงภูมิศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ และเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับการสำรวจยืนยันพื้นที่ (Ground Truth Survey) ในการสร้างและทดสอบแบบจำลอง (Train & Test Model) ประมวลผลร่วมกับข้อมูลดาวเทียม Artificial Intelligence and Machine Learning โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมสนับสนุนข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *