เกษตรจันท์ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” ส่งเสริมการทำบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิต สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป ร่วมด้วยนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทน PEAK ผู้แทน สำนักงานบัญชี MMN Syndicate ผู้แทน PwC ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *