#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นประธานการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ในการเป็นประธานการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และบริษัท ริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท จำกัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุม“ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนและการตรวจสอบศัตรูพืชเพื่อการส่งออก โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอข้อมูลด้านสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการดำเนินงานมาตรการตรวจก่อนตัด (ทุเรียน) ในภาพรวมภาคตะวันออก ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินทางไปยังโรงคัดบรรจุ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เพื่อตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอการสาธิตบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน ผลการดำเนินงานตรวจก่อนตัด ซึ่งที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ เป็นหนึ่งในจุดตรวจก่อนตัดที่ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเดินทางไปยังโรงคัดบรรจุ บริษัท ริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเยี่ยมชมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนและมังคุดเพื่อการส่งออก เป็นจุดสุดท้ายของลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือเกษตรกร และมือตัดทุเรียน เก็บตัวอย่างทุเรียนที่ไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ณ จุดบริการตรวจก่อนตัดที่กำหนดไว้ก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน และตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนตัวอย่างที่ส่งตรวจให้เกษตรกรผู้ส่งตรวจ และหากไม่ผ่านเกณฑ์ให้นำตัวอย่างมาตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง ด้านผู้ประกอบการ/โรงคัดบรรจุ (ล้ง) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือสื่อสารกับเกษตรกรและมือตัดทุเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัด และทุกครั้งที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกร หรือมือตัด ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง ส่วนแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนจากผู้ที่นำทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ที่มาตรวจแผงรับซื้อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *