#เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ติดตามความก้าวหน้า วางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2567 (Monthly Meeting) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ รางวัลชมเชย บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ ดาบตำรวจหญิงวรรณวิษา เมืองวงค์ รางวัลชมเชย สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภท กลุ่มยุวเกษตร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และการอารักขาพืช โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน) ในฤดูกาลผลิต ปี 2567 รายงานการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ปี 2567 พร้อมทั้งขอให้เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *