#เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (Provincal Monthly Meeting : PM)

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (Provincal Monthly Meeting : PM) ครั้งที่ 4/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดจันทบุรี และกรมส่งเสริมการเกษตรสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามบทบาทความรับผิดชอบ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนมีนาคม การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตรจังหวัดจันทบุรี การดำเนินงานโครงการตรวจก่อนตัด (ทุเรียน) ปี 2567 ข้อมูลและสถานการณ์การเก็บเกี่ยวไม้ผลจังหวัดจันทบุรี พร้อมหารือกิจกรรม Press Tour และการอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *