#เกษตรจันท์ จัดการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติ หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การอบรมกำหนดหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การส่งออกทุเรียนไทยไปจีน โดย ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมฝึกปฏิบัติตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน โดยชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน สวพ.6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน หรือ “ตรวจก่อนตัด” เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 80 ราย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปดำเนินการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *