#เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอสัญจร Monthly Meeting ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พ้อมด้วยเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting) ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการบริหารงาน และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยได้วางแผนการดำเนินงาน ให้บริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เวลา 13.30 น. เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะได้เดินทางไปยัง บ้านสวนร่มเย็น เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอนายายอาม พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเกษตรจาก นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ YSF จังหวัดจันทบุรี ภายในศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น การทำเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ลดการเผาทลายปาล์ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านไว้ใช้เองและขาย การจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปัจจุบัน YSF เจ้าของศูนย์บ่มเพาะ ยังได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาดูงาน และประชาชนทั่วไปอีก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *