#เกษตรจันท์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอแก่งหางแมว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วยนายอำเภอแก่งหางแมว หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนำเสนอผลงานโดยนายพุทธไนย ตันมณี เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์ฯ

การประกวด ศพก. ดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จากเกษตรกรต้นแบบผู้มีความรู้ความสามารถด้านพืชสมุนไพร

โดยมีความโดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรแบบอินทรีย์ เริ่มต้นจากการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาจนได้รับตราสินค้าของกลุ่ม ใช้ชื่อว่า “พุทธรักษา” ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต ให้ได้รับมาตรฐานตามหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พิถีพิถันในขั้นตอนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การดำเนินงานต่าง ๆ ยึดหลักที่ว่า โปร่งใสต่อสมาชิก ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง ใช้การตลาดนำการผลิต ควบคุมการผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบที่เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการและเภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงคุณประโยชน์มากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *