#เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม (Provincial Meeting : PM)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2567 (Provincial Meeting : PM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ของกลุ่ม/ฝ่าย การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่รับผิดชอบ รวมถึงได้มีการหารือในการขับเคลื่อนงานมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียน ปี 2567 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จุดบริการตรวจก่อนตัด ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งทุเรียนแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ปี 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *