#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เผยแพร่งานการพัฒนาการเกษตรและยุวเกษตรกรไทย พร้อมชูการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสู่ชาวต่างประเทศ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวเสาวคนธ์ นุสติ หัวหน้ากลุ่มอารักพืช นางสาวเมธินี ชาญพนา เกษตรอำเภอนายายอาม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (International Farm Youth Exchange Association of Thailand : IFYE Thailand) ณ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดตั้ง และได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่าน IFYF ของประเทศต่างๆ ทั้งในลักษณะโครงการและรายกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ

ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 28 ราย จากหลายประเทศ อาทิเช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากนางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และนางสาวธันยากร วงษ์หงส์ ตัวแทน YSF อำเภอนายายอาม และทายาทสวนบีบี พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนการประสบการณ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร และนำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสวิถีชีวิต เกษตรกร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน รวมถึงการซื้ผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน  ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่สร้างจุดขายให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *