เกษตรจันท์ ร่วมดำเนินกิจกรรมการผลิต สินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP’s ICS ขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม

นายพุฒิพงษ์ โพธิ์พานิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชาญพนา เกษตรอำเภอนายายอาม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม ร่วมดำเนินกิจกรรมขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP’s Internal Control System : ICS ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม   อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางอมรรัตน์ ลิมป์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินกิจกรรมในการประเมินศักยภาพและความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่มผู้ปลูกมังคุด 3N Fruits อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) สำหรับขอการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ซึ่งการขอรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม เพิ่มอำนาจต่อรองทางด้านราคา ช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินงานของภาครรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *