#เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในเปิดงานฯ ณ เทศบาลตำบลวังแซ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ภายในงานจัดให้มีบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร นิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง รับฟังสภาพปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และดำเนินการประสานความร่วมมือในการแก้ไขเบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนจากพื้นที่อำเภอมะขามและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง รูปแบบดำเนินงานเป็นไปด้วยลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมบริการมากกว่า 100 ราย ก่อให้ผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบในเชิงรุกทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบวงจร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *