วันเก็บเกี่ยวและวันเริ่มต้นฤดูกาลทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ปี 2567

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ

เกษตรจันท์ งดรับ-งดให้

เกษตรจันท์ชวนเที่ยว Enjoy Your Trip

การขับเคลื่อน BCG Model ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรี

Zoning by Agri-Map จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปเตือนภัยการระบาดศัตรูพืชท่องเที่ยวเชิงเกษตรหนังสือเวียนข่าวทั้งหมด

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เผยแพร่งานการพัฒนาการเกษตรและยุวเกษตรกรไทย พร้อมชูการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสู่ชาวต่างประเทศ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมเปิดงาน “จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567” ชม ช้อป ชิม แชะ ผลไม้พรีเมียม สินค้าทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อผลักดันจันทบุรีสู่การเป็น “มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน”

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภ

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

0 comments

#เกษตรจันท์ ส่งมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรแปลงใหญ่จันทบุรี ภายใต้กิจกรรมกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปี 2567 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

0 comments

#เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (Provincal Monthly Meeting : PM)

วันอังคารที่ 30 เมษา

0 comments

#เกษตรจันท์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม

0 comments

#เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ติดตามความก้าวหน้า วางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

นายปัญญา ประดิษฐสาร

0 comments

#เกษตรจันท์ ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง รับฟังสถานการณ์การผลิตไม้ผลจากเกษตรกร และติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 27 เมษาย

0 comments

#เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นประธานการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 20 เมษาย

0 comments


Posts not foundเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

0 comments

0 comments


Posts not foundPosts not found
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • #เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรี 30 พ.ค. 2024

  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอท่าใหม่ เกษตรอำเภอนายายอาม เจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้นำในการต้อนรับ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ประชุมห้องตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

  ในการเดินทางลงพื้นที่นำโดย นาง กู้ หมิ่น (Mrs. Gu Min) รองอธิบดีกรมการพาณิชย์มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีความประสงค์ร่วมหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร อาทิ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ คุณสัญชัย วิเศษศรี (เฮียสมชาย-เจ๊หนิง) อำเภอท่าใหม่ ชมกระบวนการควบคุมคุณภาพในการส่งออก และวิธีการผลิตทุเรียนคุณภาพจาก นายยุทธยงค์ พาที แปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เผยแพร่งานการพัฒนาการเกษตรและยุวเกษตรกรไทย พร้อมชูการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสู่ชาวต่างประเทศ 22 พ.ค. 2024

  วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวเสาวคนธ์ นุสติ หัวหน้ากลุ่มอารักพืช นางสาวเมธินี ชาญพนา เกษตรอำเภอนายายอาม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาวิถีเกษตรยุวเกษตรกรไทย สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (International Farm Youth Exchange Association of Thailand : IFYE Thailand) ณ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดตั้ง และได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่าน IFYF ของประเทศต่างๆ ทั้งในลักษณะโครงการและรายกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ

  ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 28 ราย จากหลายประเทศ อาทิเช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากนางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และนางสาวธันยากร วงษ์หงส์ ตัวแทน YSF อำเภอนายายอาม และทายาทสวนบีบี พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนการประสบการณ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร และนำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสัมผัสวิถีชีวิต เกษตรกร ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน รวมถึงการซื้ผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน  ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่สร้างจุดขายให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมเปิดงาน “จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567” ชม ช้อป ชิม แชะ ผลไม้พรีเมียม สินค้าทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อผลักดันจันทบุรีสู่การเป็น “มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน” 21 พ.ค. 2024

  วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงาน “จันทบุรีเกษตรแฟร์ 2567” ชม ช้อป ชิม แชะ ผลไม้พรีเมียม สินค้าทางการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อผลักดันจันทบุรีสู่การเป็น “มหานครแห่งผลไม้เมืองร้อน” ท่ามกลางบรรยากาศแบบ “Fruitival & Food” โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

  “จันทบุรีเกษตรแฟร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-21.00 น. ณ ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีนิทรรศการที่รวบรวมอัตลักษณ์ของผลไม้จังหวัดจันทบุรี มีการนำสินค้าแปรรูปจากผลไม้มาจัดแสดง รวมถึงมีนิทรรศการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งถ้าเกษตรกรและผู้ประกอบการมางานนี้จะได้รับองค์ความรู้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน ส่วนในมุมของนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทบุรี และยังมีนิทรรศการภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการมาเที่ยวจันทบุรี โดยสายชิม สายช้อป พลาดไม่ได้เพราะในงานนี้ รวบรวมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้พรีเมียม ของกินขึ้นชื่อของทั้งจังหวัดจันทบุรี และอาหารเด็ด ผลิตภัณฑ์ OTOP อัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ในเวทีกลางของงานก็จะมีกิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสาธิตทำอาหารอัตลักษณ์ของจันทบุรี พร้อมการแสดงจากศิลปินชั้นนำของประเทศ พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย เรียกได้ว่ามางานนี้ครบทุกมิติของรสชาติแห่งความสุข” 

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) 14 พ.ค. 2024

  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าใหม่ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ส่งมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรแปลงใหญ่จันทบุรี ภายใต้กิจกรรมกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปี 2567 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร 14 พ.ค. 2024

  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกระจายมังคุดคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ถือเป็นการกระจายมังคุดคุณภาพจากแหล่งผลิตในภาคตะวันออกสู่ผู้บริโภคและส่งเสริมการบริโภคไม้ผลคุณภาพภาคตะวันออกให้เป็นที่นิยมมากขึ้น ณ บริเวณร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร

  ภาพ : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี , กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (Provincal Monthly Meeting : PM) 03 พ.ค. 2024

  วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (Provincal Monthly Meeting : PM) ครั้งที่ 4/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดจันทบุรี และกรมส่งเสริมการเกษตรสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามบทบาทความรับผิดชอบ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนมีนาคม การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตรจังหวัดจันทบุรี การดำเนินงานโครงการตรวจก่อนตัด (ทุเรียน) ปี 2567 ข้อมูลและสถานการณ์การเก็บเกี่ยวไม้ผลจังหวัดจันทบุรี พร้อมหารือกิจกรรม Press Tour และการอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 03 พ.ค. 2024

  วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทางเดินเท้า แหล่งน้ำ อาคารพัสดุ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ถือเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีมหามงคลนี้

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting : MM) ติดตามความก้าวหน้า วางแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 29 เม.ย. 2024

  นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2567 (Monthly Meeting) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ รางวัลชมเชย บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ ดาบตำรวจหญิงวรรณวิษา เมืองวงค์ รางวัลชมเชย สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภท กลุ่มยุวเกษตร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และการอารักขาพืช โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน) ในฤดูกาลผลิต ปี 2567 รายงานการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ปี 2567 พร้อมทั้งขอให้เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง รับฟังสถานการณ์การผลิตไม้ผลจากเกษตรกร และติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 29 เม.ย. 2024

  วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามการผลิตทุเรียนคุณภาพปลอดภัยมูลค่าสูง และรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงานสถานการณ์การปลูกทุเรียนของภาคตะวันออกปี 2567 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีมาตรการป้องกันควบคุมคุณภาพ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ในส่วนของการจัดการช่วงต้นทาง มีมาตรการตรวจก่อนตัดเพื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ซึ่งเกษตรกรจะนำผลทุเรียนตัวอย่างมารับบริการที่จุดบริการตรวจก่อนตัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและจุดให้บริการอื่นที่กำหนด เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามแต่ละสายพันธุ์ เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองเพื่อให้เกษตรกรนำไปแนบกับสำเนาใบรับรอง GAP และได้แนะนำให้เกษตรกรสลักด้านหลังสำเนาไว้ทุกครั้งว่าผลผลิตนั้นนำไปส่งที่ไหนอย่างไร เพื่อส่งไปยังแหล่งรวบรวมรับซื้อได้สอบทานที่รับและให้กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบกำกับ

  นายสุเทพ นพพันธ์ เจ้าของสวนทุเรียนนวลทองจันท์ กล่าวว่า ทุเรียนสายพันธุ์นวลทองจันทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สายพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดจันทบุรี โดยได้ให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช (GAP) สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจนเกิดการสั่งซ้ำและบอกต่อ ทำให้ทุเรียนนวลทองจันท์เป็นที่รู้จักและติดตลาด โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากตราสินค้าและสัญลักษณ์ GI ที่ติดอยู่ข้างกล่อง นอกจากนี้การบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถต้านทาน แก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย นับเป็นส่วนที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียน รวมไปถึงเตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาด้านทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกทุเรียน

  ในช่วงเวลาถัดมา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพและการแปรรูปทุเรียน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพ ณ บริษัท ดราก้อน เฟรช ฟรุท จำกัด และ บริษัท เกาฟง จำกัด เพื่อชมกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนคุณภาพ การแปรรูปทุเรียน และผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพ

  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ ด้านการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน ด้านของการขนส่งโลจิสติกส์ การบูรณาการทำ One Stop Service ที่ด่านชายแดนเพื่อให้การขนส่งออกเป็นไปได้ด้วยดี การส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้คนมารับประทานทุเรียนและท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ในด้านปัญหาด้านแรงงานขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและส่งต่อโมเดลการบริหารจัดการนี้ไปยังพื้นที่ปลูกทุเรียนในเขตภาคใต้ต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นประธานการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อส่งออกภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 23 เม.ย. 2024

  วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ในการเป็นประธานการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และบริษัท ริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท จำกัด

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมประชุม“ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567 ” โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนและการตรวจสอบศัตรูพืชเพื่อการส่งออก โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอข้อมูลด้านสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการดำเนินงานมาตรการตรวจก่อนตัด (ทุเรียน) ในภาพรวมภาคตะวันออก ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินทางไปยังโรงคัดบรรจุ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เพื่อตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนเพื่อการส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอการสาธิตบริการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียน ผลการดำเนินงานตรวจก่อนตัด ซึ่งที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ เป็นหนึ่งในจุดตรวจก่อนตัดที่ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเดินทางไปยังโรงคัดบรรจุ บริษัท ริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเยี่ยมชมการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนและมังคุดเพื่อการส่งออก เป็นจุดสุดท้ายของลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงคัดบรรจุผลไม้ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้

  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือเกษตรกร และมือตัดทุเรียน เก็บตัวอย่างทุเรียนที่ไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จำนวน 1 ผล นำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ณ จุดบริการตรวจก่อนตัดที่กำหนดไว้ก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน และตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนตัวอย่างที่ส่งตรวจให้เกษตรกรผู้ส่งตรวจ และหากไม่ผ่านเกณฑ์ให้นำตัวอย่างมาตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง ด้านผู้ประกอบการ/โรงคัดบรรจุ (ล้ง) กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือสื่อสารกับเกษตรกรและมือตัดทุเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัดอย่างเคร่งครัด และทุกครั้งที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกร หรือมือตัด ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนทุกครั้ง ส่วนแผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนจากผู้ที่นำทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ที่มาตรวจแผงรับซื้อ

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 เม.ย. 2024

  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีครั้งนี้ พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวอวยพรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ จัดแสดงนิทรรศการ “ทุเรียนจันท์” ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อสอดคล้องนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 13 เม.ย. 2024

  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ต้นแบบ โครงการประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลและผลไม้อัตลักษณ์สู่การเชื่อมโยงงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนนวลทองจันท์ ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  ทุเรียนจันท์ (Chan Durian หรือ Tu-Rian-Jan) ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) หมายถึง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พันธุ์พวงมณี พันธุ์นกหยิบ พันธุ์นวลทองจันท์ พันธุ์กบสุวรรณ และพันธุ์ทางการค้า ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 ถึงพันธุ์จันทบุรี 10 ที่มีเนื้อละเอียด สีเหลือง หรือเหลืองเข้ม หรือเหลืองอมส้ม เนื้อหนาละเอียด มีเส้นใยน้อย หรือไม่มีเส้นใย รสชาติหวานมันหรือหงานแหลม ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ การส่งเสริมผลไม้อัตลักษณ์ของไทยให้ก้าวไกลและเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงกิจกรรมให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลไม้อัตลักษณ์  นิทรรศการผลไม้อัตลักษณ์ 9 จังหวัดภาคตะวันออก สาธิตการแปรรูปอาหารจากผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก และ พิธีมอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567

  การจัดงานครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้อัตลักษณ์ภาคตะวันออก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคให้หันมาบริโภคสินค้าผลไม้อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจก่อนตัดระดับจังหวัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) ปี พ.ศ. 2567 13 เม.ย. 2024

  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจก่อนตัดระดับจังหวัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนรราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 04 เม.ย. 2024

  วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรอำเภอแก่งหางแมว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วยนายอำเภอแก่งหางแมว หัวหน้าส่วนราชการในท้องที่ เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนำเสนอผลงานโดยนายพุทธไนย ตันมณี เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์ฯ

  การประกวด ศพก. ดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

  ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จากเกษตรกรต้นแบบผู้มีความรู้ความสามารถด้านพืชสมุนไพร

  โดยมีความโดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรแบบอินทรีย์ เริ่มต้นจากการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาจนได้รับตราสินค้าของกลุ่ม ใช้ชื่อว่า “พุทธรักษา” ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต ให้ได้รับมาตรฐานตามหลักการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พิถีพิถันในขั้นตอนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การดำเนินงานต่าง ๆ ยึดหลักที่ว่า โปร่งใสต่อสมาชิก ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาต่อเนื่อง ใช้การตลาดนำการผลิต ควบคุมการผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบที่เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการและเภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงคุณประโยชน์มากที่สุด

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม (Provincial Meeting : PM) 29 มี.ค. 2024

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2567 (Provincial Meeting : PM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ของกลุ่ม/ฝ่าย การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่รับผิดชอบ รวมถึงได้มีการหารือในการขับเคลื่อนงานมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียน ปี 2567 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จุดบริการตรวจก่อนตัด ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งทุเรียนแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ปี 2567

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล บุคคลทางการเกษตรดีเด่น สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2567 19 มี.ค. 2024

  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอามและโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน ในการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลง นางสาวกัญญาภัค สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากลุ่มฯ และนางสาวธิติมา สุริยันต์ สมาชิกกลุ่มฯ

  โดยมีนางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การสาธิตการแปรรูปรังนกนางแอ่น การทำน้ำพริกนรกเห็ดนางฟ้า การทำน้ำมัลเบอรี่ และการทำสละลอยแก้ว และได้พาชมกิจกรรมการเรียนรู้ในแปลงเกษตร

  ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมชมการแสดงผลงาน และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอนายายอาม นายอาณัติ ชุมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี 15 มี.ค. 2024

  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2567 จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  การจัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติฯ เป็นการมอบรางวัลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 6 ประเภท 27 รางวัล ได้แก่

  1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

      – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

   – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

   – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านทับสงฆ์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านแถวคลองพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  3. วิสาหกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

  – รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจ  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนหนองอ้อล่างพัฒนา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  4. วิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา (Mr. Nonburn) จำนวน 10 ราย

  – อำเภอท่าใหม่ นายจักรชัย  เสมสฤษดิ์ การทำการเกษตรผสมผสาน ผลิตปุ๋ยหมัก/เห็ดฟาง/คลุมดิน

                   – อำเภอมะขาม นายวิโรจน์   มังกร การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอขลุง นางสาวบุบผาวัลย์ บุตรพรม การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอโป่งน้ำร้อน นางสาวศิริพร สรณะ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก

                   – อำเภอสอยดาว นางเสาวลักษณ์ พรหมรินทร์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมัก/การเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF

                   – อำเภอเมืองจันทบุรี นายกัมพล ทรัพย์จันทร์ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

                   – อำเภอแก่งหางแมว นางวันเพ็ญ ผันผาย การเพาะเห็ดฟาง

                   – อำเภอนายายอาม นายมณี ภาระเปลื้อง การผลิตถ่านไบโอชาร์

                   – อำเภอเขาคิชฌกูฏ นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล การผลิตถ่านไบโอชาร์

                   – อำเภอแหลมสิงห์ นายธีรวุฒิ บ้านเนิน การผลิตถ่านไบโอชาร์

  5. ผู้ขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจนได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

  6. บุคคลดีเด่น

  6.1 ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธัญญวรรณ สินธวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์

  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายดำรงศักดิ์  ตระกรุดทอง นักวิชากรส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่

  6.2 ประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น

  – รางวัลชนะเลิศ นางลำไพร  ปรีชาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง

  6.3 ประเภทนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น

    – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพนิตา ชัยสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

  – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร ทัพประไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มุ่งดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง ให้กับจังหวัดจันทบุรี อันจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัวกัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังนำมาซึ่งความร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดการฝึกอบรมพร้อมปฏิบัติ หลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP” 08 มี.ค. 2024

  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

  การอบรมกำหนดหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การส่งออกทุเรียนไทยไปจีน โดย ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมฝึกปฏิบัติตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน โดยชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน สวพ.6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน หรือ “ตรวจก่อนตัด” เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนแปลงใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 80 ราย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปดำเนินการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ประชุมเกษตรอำเภอสัญจร Monthly Meeting ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 08 มี.ค. 2024

  วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พ้อมด้วยเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (Monthly Meeting) ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการบริหารงาน และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยได้วางแผนการดำเนินงาน ให้บริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน) เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  เวลา 13.30 น. เกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะได้เดินทางไปยัง บ้านสวนร่มเย็น เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอนายายอาม พร้อมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นทางการเกษตรจาก นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ YSF จังหวัดจันทบุรี ภายในศูนย์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น การทำเห็ดฟางจากทลายปาล์ม ลดการเผาทลายปาล์ม การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านไว้ใช้เองและขาย การจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปัจจุบัน YSF เจ้าของศูนย์บ่มเพาะ ยังได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาดูงาน และประชาชนทั่วไปอีก

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 08 มี.ค. 2024

  วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวศรีสุดา พรมพิมพ์ เกษตรอำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่สำนักงานอำเภอแก่งหางแมว ร่วมรับฟังการชี้แจงการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งการประกวดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรในชุมชน และพื้นที่อื่น โดยศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนในการคัดเลือกในระดับเขต ประจำปี 2567

  ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชสุมนไพรบ้านเกาะลอย อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร เกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ นายพุทธไนย ตันมณี ดำเนินกิจกรรมหลัก คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “พุทธรักษา” เป็นผลิตภัณฑ์ Organic 100 % ผลิตจากผลผลิตอินทรีย์ (Organic ) ที่สด ใหม่ ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดีจาก “ สวนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี ” และจากสวนของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี นำมาผลิตเป็นเครื่องดื่ม Organic มีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ดังนี้ ได้รับเครื่องหมาย อย. , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร , ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 จากกรมวิชาการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปตราพุทธรักษา , ได้รับมาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) , มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานตราฮาลาล การประกวดฯ ศพก. ดีเด่น กำหนดให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับเขต พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น ศพก. ที่ได้คะแนนสูงที่สุด เป็น ศพก.ดีเด่น และได้รางวัลชนะเลิศ คะแนนรองลงมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ณ จังหวัดจันทบุรี” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 08 มี.ค. 2024

  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นางศิริรัตน์ สมนึก เกษตรอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในโครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ณ จังหวัดจันทบุรี” โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำคณะในการลงพื้นที่ ร่วมด้วยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ สวนรินรดี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  โครงการ “ระบบวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์” ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ จำกัด (ไทยเอไอ) โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกทุเรียนออกจากพืชชนิดต่างๆ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนเชิงภูมิศาสตร์

  วันที่ 1 มีนาคม 2567 ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ และเกษตรจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับการสำรวจยืนยันพื้นที่ (Ground Truth Survey) ในการสร้างและทดสอบแบบจำลอง (Train & Test Model) ประมวลผลร่วมกับข้อมูลดาวเทียม Artificial Intelligence and Machine Learning โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมสนับสนุนข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกทุเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรจันท์ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” ส่งเสริมการทำบัญชีให้กับวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) จังหวัดจันทบุรี 17 ต.ค. 2023

  วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางเบญญาภา อ่อนศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวจารุวรรณ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมพิธีส่งมอบ “โครงการวางระบบบัญชีต้นแบบให้วิสาหกิจชุมชน” เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิต สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป ร่วมด้วยนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.วิลาสินี วงศ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทน PEAK ผู้แทน สำนักงานบัญชี MMN Syndicate ผู้แทน PwC ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดประชุมเกษตรอำเภอสัญจร (Monthly Meeting : MM) ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 05 ต.ค. 2023

  วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ (Monthly Meeting : MM) ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดจันทบุรี ก่อนการประชุมได้มอบรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปี 2566 ระดับประเทศ โดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในการรับรางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แปลงใหญ่ทุเรียนหมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และรางวัลชมเชยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ที่ประชุมได้วางแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนศศิธรการสุรา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →
 • เกษตรจันท์ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2566 14 เม.ย. 2023

  วันที่ 4 -5 เมษายน 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อน

  งานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น (รอบที่ 2 จัดลำดับ) 

  ณ ที่ทำการปลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 3 แปลง โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  รองชนะเลิศอันดับ 2  แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมในระดับเขตต่อไป

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 08 มี.ค. 2023

            วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (จังหวัดเคลื่อนที่) ตามโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ภายในงานได้จัดใบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการ การสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และการตรวจวิเคราะห์ด้านต่างๆ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ และนางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

  อ่านต่อ…

  Continue reading →
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจุดบริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) 08 มี.ค. 2023

  วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนจุดบริการตรวจก่อนตัด (ตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนตัด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรและมือตัดนำตัวอย่างทุเรียนตรวจก่อนตัดได้ ณ จุดบริการที่กำหนดโดยสามารถตรวจได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 เพื่อป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

  Continue reading →
 • #เกษตรจันท์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” แลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน 17 มิ.ย. 2020

           วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอมะขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวพบหน้า ตัดผัก เผาปลา สืบสานประเพณีสงกรานต์” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดจันทุบรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธ เพื่อเป็นสิริมงคล รดน้ำขอพร แขกผู้ใหญู่/อาวุโสที่เคารพนับถือร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

  Continue reading →


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  หนังสือเวียน